Metoda


Metoda, které se nejčastěji říká zážitková pedagogika, je jeden ze způsobů jak realizovat vzdělávací a seberozvojové kurzy. Nejúčinější bývá při kurzech pro dospívající a mladé dospělé, kteří jsou ochotni fungovat ve společenství ostatních a jsou zvědaví na zážitky, byť ne úplně obvyklé.

Vycházíme z principu, že nejlépe se člověk učí vlastní zkušeností - a to ideálně v bezpečném prostředí. Jinak řečeno, na takovém kurz se nabízí široká mozaika aktivit, u kterých nejde pouze o zábavu a zabití volného času, ale také o možnost propojení s reálným životem, vyzkoušením si něčeho nového či možností podívat se na sebe samého z nečekaného úhlu. Může jít o hry zaměřené na spolupráci nebo překonávání náročných úkolů, širokou škálu činností rozvíjejících naši přirozenou tvořivost, divadelní a dramatické cvičení, atraktivní sportovní aktivity, diskuze nad ožehavými tématy, psychohry a nebo prosté bytí prohromadě s lidmi stejné krevní skupiny.

Účastník v programech získává zážitky aktivním zapojením do různých činností, nejčastěji her. Ve hře se člověk setkává s různými situacemi, se kterými v běžném životě mnohdy zápasí. Má možnost získat zkušenost, jak v podobných situacích jednat. Výhodou her je, že i velmi náročné programy jsou relativně bezpečné oproti skutečnosti, protože jsou zajišťovány zkušenými instruktory. Navíc hra je omezena v čase a je možné z ní kdykoliv vystoupit.

Klíčovým momentem je dobrovolnost a především zkušenost, že každá činnost je pro nás natolik náročná či poučná, kolik do ní dáme energie a co z ní chceme získat. Ten samý kurz může být pojat jako zábavý týden s milými lidmi a trochou pohybu v přírodě a nebo jako intenzivní setkání se sebou samým a se světem okolo. A oba dva přístupy jsou naprosto v pořádku.