Tým


Lenka Vašek Hanka Ondra


Sabča

Svoboda pro mě znamená:
volnost - kompromis - donucení

Svoboda je volnost myslet, přát si, uskutečňovat, věřit, studovat, dělat si co chci a s kým chci. Svoboda je o kompromisu, protože se snažím žít podle hesla, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. A pokud chci být opravdu svobodná, jsem nucena zaujímat názory a dělat rozhodnutí a být za ně zodpovědná, byť by kolikrát bylo pohodlnější to nedělat a spoustu věcí neřešit.

Myslím si, že svobodu má člověk ve své hlavě. To jestli se cítí svobodný, nezáleží na době, místě, režimu, ve kterém žije, ale na způsobu jeho myšlení a vnímání světa. Proto jsou dnes, stejně jako dřív a jako budou v budoucnu lidé, kteří se cítí svobodní i ti, kteří mají pocit, že žijí v nesvobodě.

Pokud bych si měla vybrat dobu z 20. století, ve které bych chtěla žít, byla by to doba první republiky, vystřižená z filmů pro pamětníky.